Historie

Asociace odborných velkoobchodů AOV

Dnes si již málokdo vzpomene na začátek 90. let minulého století, kdy  si nově založené montážní firmy a instalatéři  obstarávali  potřebný materiál objížděním  zahraničních dodavatelů či tuzemských výrobců. Již tehdy se začalo ukazovat, že mezi výrobce a instalatéra musí vstoupit nezbytný mezičlánek – velkoobchod – který na odborné úrovni rozpozná a zajistí, co  zákazník potřebuje.

Na jedné straně poskytne řemeslníkům při nákupu na jednom místě  významné rabaty, záruky  kvality a  technické úrovně výrobků. A na straně druhé výrobcům garantuje odběr významného množství jejich produkce. 

Z logiky věci, tak jako ve vyspělých zemích západní Evropy a USA,  i v Česku začala krystalizovat a postupně fungovat třístupňová distribuční cesta výrobce – odborný velkoobchod – montážní (instalatérská) firma.

Asociaci založili představitelé devíti, tehdy začínajících velkoobchodů, na schůzce  21. října  1993 v pražské restauraci U labutě. Už v následujícím roce tvořilo členskou základnu  23 velkoobchodů. V průběhu 18 let prošlo asociací několik desítek velkoobchodů.

Jak je to přirozené v tržním prostředí, některé neustály konkurenční tlak, jiné zašly na špatná rozhodnutí svých majitelů či manažerů, další fúzovaly do nových organizačních  celků. Na českém trhu TZB zůstali ti členové asociace, kteří v každodenní praxi a konkurenčním prostředí obhájili své podnikatelské záměry  a dnes tvoří páteř českého trhu s technickým zařízením budov.

I díky asociaci mají dnes odborné velkoobchody významné a nezastupitelné místo  na českém trhu technických zařízení. Asociaci se podařilo v zásadě prosadit  fungování distribučního řetězce  výrobce – odborný velkoobchod – montážní firma.  Sama asociace je organizací, která podporuje ekonomický růst prostřednictvím vzájemného soutěžení  a aplikace vědy, moderní technologie a ekologie.

Role AOV je nezastupitelná, protože každý sektor ekonomiky, jakým je i distribuce technických výrobků,  potřebuje prostředek k prezentaci svých představ,  místo na porovnávání  názorů svých členů  a centrum komunikace.

45. kongres FEST v  Praze

 Významným oceněním  činnosti  Asociace odborných velkoobchodů a výrazem normálního působení tržních sil v oboru výroby a distribuce  výrobků technických zařízení v České republice bylo, že se 45. kongres  Federace evropských velkoobchodů topení – sanita (FEST)  konal  v roce 2003 v Praze, jako  první v postkomunistické zemi,    Kongresu se zúčastnilo více než  100 majitelů a jednatelů velkoobchodů ze 17  zemí –  Rakouska, Belgie, Švýcarska, Německa,  Dánska, Francie, Velké Británie, Itálie, Lucemburska, Norska,  Holandska,  Švédska, Finska,  Maďarska, Španělska a Portugalska a téměř stovka českých účastníků.

Z  další činnosti asociace

V rámci asociace probíhá jednání sortimentních sekcí topení,  čerpadel a armatur a sanity. Na 16. VH AOV byl schválen materiál Deklarace  firem činných v oboru TZB,  jako jeden z hlavních  teoretických pilířů další činnosti  asociace. Kancelář  AOV   sleduje legislativní změny a o těch, které se týkají oboru, členy elektronickou formou informuje. Rada AOV ustavila pracovní skupinu „ Internetový prodej v oboru TZB“.

Asociace je každoročním vydavatelem Katalogu obchodu v oboru technických zařízení budov, který je distribuován  prostřednictvím časopisu Topenářství – Instalace, dále na všech výstavách, veletrzích a  významných akcích v oboru. Byl zaktualizován a modernizován  portál www.aov.cz  tak, aby měl předpoklady  stát se  živým centrem  obchodu v oboru TZB. Od založení mezinárodního odborného veletrhu Aqua - therm je asociace jeho odborným garantem.

Od roku 1998 uděluje asociace Velké ceny AOV  - za rok  2010 byla udělena firmě Vaillant Group  Czech s.r.o.

 Asociace uspořádala již 17. ročník reprezentačního plesu  výrobců, obchodníků a řemeslníků v oboru TZ ČR,který se tradičně setkává s kladným společenským ohlasem.

Vnější vztahy

asociace pravidelně komunikuje s Asociací podniků topenářské techniky, Cechem instalatérů ČR, Asociací montážních firem TZB, tedy sdruženími, které se profesně nacházejí v distribučním řetězci technických zařízení. Sem patří i členství ve Svazu podnikatelů v oboru TZ ČR. 

S vedením Hospodářské komory ČR a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR se asociace snaží lobovat za zlepšování  podnikatelského prostředí – jak v oblasti pohledávek, tak např. DPH apod.

Asociace je pořadatelem odborných konferenci Tribuna českého obchodu TZB, které se konají jednou za dva roky. 

Členství ve Federaci evropských velkoobchodů voda-topení ( FEST)  znamená přísun informací, o vývoji oboru nejen v Evropě, ale  i jinde na světě.

Partneři

Rychlý kontakt
Asociace obchodu voda - topení z.s.
Durďákova 5, Brno 613 00
 
IČO: 60433795
DIČ: CZ60433795
V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou L 5449, Městský soud v Praze.
Kontaktní kancelář:
Popůvky 404, Troubsko 664 41
GPS: 49.1806250N, 16.4893833E

E-mail: info@aovt.cz
frame-scrollup