Strategie AOV TZB na období 2013 - 2015

23.8.2013 Trh se mění

Motto: Svět po krizi bude podstatně jiný, než je ten dnešní

I trh TZB se mění. Neprodávají se již jenom jednotlivé výrobky, ale služby, systémy, řešení.  Naším hlavním cílem však stále zůstává tradiční trh. Nové technologie a nové distribuční kanály ale nabývají a do budoucna budou stále nabývat většího významu.

Krize prokázala nezbytnost kvalifikované strategie. Firmy, které ji mají již zpracovanou, umějí se rychle přizpůsobovat, dokážou krizi překonávat a ty nejlepší u nich svou pozici mohou i posílit.

Cílem tohoto dokumentu je:

1. Dát do souladu působení distribučních kanálů TZB tak, aby byla zaručena kvalita výrobků, služeb a řešení

2. Připravit členské firmy asociace na všechny varianty, které s vysokou pravděpodobností mohou na českém trhu TZB  v budoucnu nastat.

3. Inspirovat majitele a manažery členských podniků k přijetí a realizaci efektivních strategických rozhodnutí o dalším vývoji jejich firem.

4. Formulovat úkoly, na které by asociace měla v následujícím období napřít pozornost tak,aby  svou vahou mohla ovlivňovat vývoj v oboru TZB

V roce 2013 si připomínáme 20. výročí založení Asociace odborných velkoobchodů oboru plyn, voda, topení, vzduchotechnika.  Od svého založení asociace prosazovala třístupňovou distribuční cestu: výrobce – odborný velkoobchod – montážní firma.  Členské velkoobchody se od té doby staly, ve spolupráci s výrobci a dodavateli, čestnými členy asociace, páteří českého trhu TZB s výrazným vlivem na celé podnikatelské prostředí v oboru. 

Asociace je si vědoma, že se kolem nás i na trhu TZB odehrávají závažné změny, které jsou hlavním motorem scénáře pro budoucnost.  V rámci nové strategie asociace respektovala vývoj na trhu a rozšířila svou působnost na celý obor distribuce technických  zařízení budov. Vznikl tak silný subjekt zastupující obor TZB v širokém spektru řešení problémů a aktivním využitím  možností inovované organizace.

Stavebnictví a obor TZB

Obchod s komoditami TZB je součástí dodavatelského řetězce českého stavebnictví. Společně s ním ekonomicky roste i padá. Stavebnictví stále hledá své dno. Je jediným odvětvím v ČR, které je již pátým rokem v recesi.  Odhad kumulovaného propadu stavební výroby v období 2009 – 2012 je 283 mld oproti roku 2008.

Co můžeme očekávat od dalšího vývoje?  Postoj hlavního zákazníka – tedy absence investicí od státu - se zřejmě nezmění. Také finanční sebedůvěra obyvatelstva je velmi nízká. V roce 2013 a 2014 zřejmě dojde k dalšímu poklesu odvětví až pod úroveň roku 2004. Na konci roku 2013 může propad dosáhnout až 420 mld. Kč za 5 let, tedy téměř jednoroční objem odvětví. Úbytek zakázek povede k větší konkurenci. Tento tlak pravděpodobně způsobí přerozdělení trhu. Na postoji velkých hráčů bude záležet, zda k tomu dojde organicky přirozeným způsobem nebo prostřednictvím fůzí a akvizicí.

Firmy působící na českém trhu TZB však nejsou závislé jen na stavebnictví. Vedle stavebního trhu existuje poměrně rozsáhlý trh renovací a rekonstrukcí bytového fondu. Podle evropských údajů tvoří dnes sektor TZB cca 55  % renovací a 45  % nových obytných objektů. Je zde tedy dostatek prostoru, aby trh TZB nekopíroval slepě situaci českého stavebnictví.

Pro  období 2013 – 2015 je třeba se soustředit na následující priority:  

1. Údaje o trhu (sumarizace obchodu v oboru TZB v ČR, vývoj velkoobchodního obratu v oboru, podnikatelské klima v oboru TZB, průzkum trhu a evidence distributorů, monitoring prodejů, sledování účetních závěrek výrobců a distributorů atd.).

2. Společný marketing a cílená propagace (portál AOV, TZB - info, elektronický zpravodaj, PR spolupráce  s médii atd.)

3. Komunikační platforma (spolupráce a komunikace mezi členy, systém aktuálních e-mailových zpráv, jednání odborných sekcí, výroční hromady, odborné konference).

4. Informace  členům  ( legislativa a požadavky zákonů upravující činnost oboru a související činnosti, nové technologie atd.)

5. Získávání a zvyšování kvalifikace (rozvoj vzdělání  na všech úrovních distribuce, kurzy zaměřené na dané odvětví, učební texty a publikace, program certifikace pracovníků za přepážkou a školící programy v oblasti prodeje, rozvojová soustředění pro řídící pracovníky, pojistné programy, úvěrové služby apod.).

6. Technologické inovace (tvorba nástrojů pro zlepšování obchodních vztahů mezi výrobou a distribucí, platforma B2B,  B2C, čárové kódy, logistika apod.)

7. Odbytové cesty (sledování a vyhodnocování)  

8. Veletrhy a výstavy (vyhodnocení současné situace, společný postup)

Partneři

Rychlý kontakt
Asociace obchodu voda - topení z.s.
Durďákova 5, Brno 613 00
 
IČO: 60433795
DIČ: CZ60433795
V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou L 5449, Městský soud v Praze.
Kontaktní kancelář:
Popůvky 404, Troubsko 664 41
GPS: 49.1806250N, 16.4893833E

E-mail: info@aovt.cz
frame-scrollup