Normy z oboru Vytápění a Voda, kanalizace

Normy z oboru Vytápění a Voda, kanalizace

Zde naleznete soubor současně platných norem, který zpracoval a poskytl Ceh topenářů a instalatérů ČR, z.s. Jedná se o Normy z oboru Vytápění, účinné od 11 - 12/2019 a Normy z oboru Voda, kanalizace účinné od 10-12/2019

ČSN EN 15316-4-3

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné a fotovoltaické soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 521

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 13611

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 13480-1

Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně

Účinnost od:      1.12.2018

Změny: *A1 11.19

ČSN EN IEC 60534-3-1 ed. 2

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-1: Rozměry - Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 13136+A1

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 1434-1+A1

Měřidla přenosu tepelné energie - Část 1: Obecné požadavky

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 10217-1

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Elektricky svařované a pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 10217-2

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 10217-3

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Elektricky svařované a obloukově svařované trubky pod tavidlem z jemnozrnné legované oceli a s předepsanými vlastnostmi při pokojové teplotě, zvýšených a nízkých teplotách

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 10217-4

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 10217-5

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 10217-6

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN ISO 16757-1

Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model

Účinnost od:      1.6.2017

Změny: *Z1 11.19

ČSN EN 1443

Komíny - Obecné požadavky

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 13216-1

Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Všeobecné zkušební metody

Třídicí znak:       734210

Účinnost od:      1.7.2005

Platnost bude ukončena:            31.1.2021

Změny: *Z1 9.19

 

Normy z oboru "Voda, kanalizace" účinné/změněné od 10/2019 - 12/2019

ČSN EN 17038-1

Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 1: Obecné požadavky a postupy zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI)

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 17038-2

Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 2: Zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) jednotlivých čerpadlových jednotek

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN ISO 7432

Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN P CEN/TS 17176-3

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 3: Tvarovky

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 33

Záchodové mísy a soupravy - Připojovací rozměry

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 1295-1

Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Obecné požadavky

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 17176-1

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 1: Obecně

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 17176-2

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 2: Trubky

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 17176-5

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 5: Vhodnost použití systému

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 17215

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi železa - Analytické metody

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN ISO 12010

Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) ve vodách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) a negativní chemické ionizace (NCI)

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN ISO 10704

Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Metoda přímé depozice tenké vrstvy

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 17204

Kvalita vod - Návod pro analýzu mezozooplanktonu z mořských a brakických vod

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN ISO 10634

Kvalita vod - Příprava a zpracování ve vodě málo rozpustných organických látek pro následné hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 17218

Kvalita vod - Návod pro odběr vzorků mezozooplanktonu z mořských a brakických vod s použitím sítě

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 15316-4-3

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné a fotovoltaické soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 521

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 13611

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 13480-1

Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně

Účinnost od:      1.12.2018

Změny: *A1 11.19

ČSN EN IEC 60534-3-1 ed. 2

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-1: Rozměry - Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 13136+A1

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 1434-1+A1

Měřidla přenosu tepelné energie - Část 1: Obecné požadavky

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 10217-1

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Elektricky svařované a pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 10217-2

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 10217-3

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Elektricky svařované a obloukově svařované trubky pod tavidlem z jemnozrnné legované oceli a s předepsanými vlastnostmi při pokojové teplotě, zvýšených a nízkých teplotách

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 10217-4

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 10217-5

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 10217-6

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN ISO 16757-1

Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model

Účinnost od:      1.6.2017

Změny: *Z1 11.19

ČSN EN 1443

Komíny - Obecné požadavky

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 13216-1

Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Všeobecné zkušební metody

Třídicí znak:       734210

Účinnost od:      1.7.2005

Platnost bude ukončena:            31.1.2021

Změny: *Z1 9.19

Normy z oboru "Voda, kanalizace" účinné/změněné od 10/2019 - 12/2019

ČSN EN 17038-1

Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 1: Obecné požadavky a postupy zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI)

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 17038-2

Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 2: Zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) jednotlivých čerpadlových jednotek

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN ISO 7432

Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN P CEN/TS 17176-3

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 3: Tvarovky

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 33

Záchodové mísy a soupravy - Připojovací rozměry

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 1295-1

Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Obecné požadavky

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 17176-1

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 1: Obecně

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 17176-2

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 2: Trubky

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 17176-5

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 5: Vhodnost použití systému

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 17215

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi železa - Analytické metody

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN ISO 12010

Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) ve vodách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) a negativní chemické ionizace (NCI)

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN ISO 10704

Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Metoda přímé depozice tenké vrstvy

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 17204

Kvalita vod - Návod pro analýzu mezozooplanktonu z mořských a brakických vod

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN ISO 10634

Kvalita vod - Příprava a zpracování ve vodě málo rozpustných organických látek pro následné hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 17218

Kvalita vod - Návod pro odběr vzorků mezozooplanktonu z mořských a brakických vod s použitím sítě

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

Partneři

Rychlý kontakt
Asociace obchodu voda - topení z.s.
Durďákova 5, Brno 613 00
 
IČO: 60433795
DIČ: CZ60433795
V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou L 5449, Městský soud v Praze.
Kontaktní kancelář:
Popůvky 404, Troubsko 664 41
GPS: 49.1806250N, 16.4893833E

E-mail: info@aovt.cz
frame-scrollup