ODBORNÉ INFORMACE legislativa, NOVINKY

Fotovoltaika jako alternativa
19.11. 2022
Fotovoltaika jako alternativa

Přestože má Evropa jen 8% podíl světového znečištění ovzduší CO2, snaží se toto procento stále snižovat. V rámci boje proti změně klimatu přijal Parlament takzvaný evropský zákon o klimatu, který má za cíl snížit emise do roku 2030 o 55 % a mít klimatickou neutralitu do roku 2050. Byla přijata dohoda Green Deal for Europe a systém emisních povolenek a nastoupil hektický a zbrklý přechod na nestabilní alternativní způsoby získání energie.

více
Dotační výzvy operačního programu OPPIK
25.3. 2021
Dotační výzvy operačního programu OPPIK

Koncem května 2021 budou vyhlášeny poslední výzvy operačního programu OPPIK v rámci tohoto programového období. Než budou vyhlášeny výzvy nového období, je tedy možné ještě využít tyto možnosti k financování:

více
Některé z legislativních změn 2021 týkajících se mezd
18.1. 2021
Některé z legislativních změn 2021 týkajících se mezd

Některé ze změn v oblasti mezd od roku 2021

V rámci daňového balíčku 2021 nastaly od 1. ledna 2021 následující změny:

více
VELKÁ CENA AOVT 2019 BYLA UDĚLENA!
4.3. 2020
VELKÁ CENA AOVT 2019 BYLA UDĚLENA!

VELKÁ CENA AOVT 2019 BYLA UDĚLENA! 

Tento rok se přihlásilo mnoho firem s velmi zajímavými produkty. Pro představenstvo AOVT bylo proto nelehkým úkolem vybrat nejlepší z nich.

Kritéria pro výběr oceněných byla: Inovace, vyšší přidanná hodnota, vyjímečnost, kvalitní technická podpora, jednoduchost a komplexnost, svými vlastnostmi by měl produkt přispívat ke snižování množství použitého materiálu, zkrácení doby montáže, snížení pracnosti při realizaci akce, ekologicky či energeticky menší náročnost a šetrnost k životnímu prostředí.

Z přihlášených vybíráme a vysoce hodnotíme  tyto tři firmy a jejich produkty, které by si rovněž zasloužili vysoké ohodnocení:

ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. - ALMEVA CAS – Koncentrický spalinový systém pro spotřebiče zapojené v kaskádě

Alca plast, s.r.o. - AM101/1500L – Před-stěnový instalační systém pro suchou instalaci, výškově stavitelný – pro osoby se sníženou hybností.

YPSILON PLUS s.r.o. - Lisovací systém e-PRESS pro nerezové zvlněné trubky

Gratulujeme všem oceněným a přejeme jim, aby jim tento symbol otevřených dveří přinesl další a další možnosti k inovativním produktům.

více
Čerpadla porušující Směrnici EuP/ErP od 1. 1. 2020 neplatí žádná výjimka
9.1. 2020
Čerpadla porušující Směrnici EuP/ErP od 1. 1. 2020 neplatí žádná výjimka

Stále setrvávající problém týkající se třístupňových oběhových čerpadel bez elektronické regulace otáček.

Na základě Směrnice EuP/ErP a v návaznosti na Nařízení Komise č. 641/2009, od 1. 1. 2020 neplatí žádná výjimka pro uvádění těchto čerpadel na trh. I přes to se tyto čerpadla v roce 2020 stále objevují na českém trhu.

více
Změny v oblasti daně z příjmů s mezinárodním prvkem
2.1. 2020
Změny v oblasti daně z příjmů s mezinárodním prvkem

1. Oznamování správci daně z příjmů (nad 100 000 Kč) placených do zahraničí, kdy příjem jinak v ČR podléhá srážkové dani (typicky tedy podíly na zisku, úroky, licenční poplatky, odměny za služby poskytované fyzicky v ČR atd.), ale

•    je od této daně osvobozen nebo,
•    tato daň není uplatňována kvůli příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění.

2. Pravidlo ovládané zahraniční společnosti – povinnost „dodanit“ v ČR některé zahraniční dceřiné společnosti (přímé i nepřímé), pokud je příslušná zahraniční daň nižší než polovina české daně, které by základ daně dceřiné společnosti podléhal, pokud by byl generován v ČR.

3. Povinné oznamování správci daně přeshraničních struktur (možná) skýtajících daňovou výhodu – nutné správci daně přesně popsat, včetně samotné daňové výhody; bude platit zpětně pro struktury zavedené od 25. 6. 2018!

více
Normy z oboru Vytápění a Voda, kanalizace
19.11. 2019
Normy z oboru Vytápění a Voda, kanalizace

Zde naleznete soubor současně platných norem, který zpracoval a poskytl Ceh topenářů a instalatérů ČR, z.s. Jedná se o Normy z oboru Vytápění, účinné od 11 - 12/2019 a Normy z oboru Voda, kanalizace účinné od 10-12/2019

více
Clo na dovoz keramických obkládaček pocházejících z Čínské lidové republiky
9.10. 2019
Clo na dovoz keramických obkládaček pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2017/2179, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz keramických obkládaček pocházejících z Čínské lidové republiky (viz strana ...
více
KONFERENCE O VYTÁPĚNÍ A OHŘEVU VODY ze dne 4. - 5. dubna 2019
15.4. 2019
KONFERENCE O VYTÁPĚNÍ A OHŘEVU VODY ze dne 4. - 5. dubna 2019
Dne 4. dubna 2019 Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB začala Valnou hromadou, na které se schválily nové stanovy plné inovací. Kromě změny sídla a loga byla schválena i změna názvu asociace. ...
více

Partneři

Rychlý kontakt
Asociace obchodu voda - topení z.s.
Durďákova 5, Brno 613 00
 
IČO: 60433795
DIČ: CZ60433795
V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou L 5449, Městský soud v Praze.
Kontaktní kancelář:
Popůvky 404, Troubsko 664 41
GPS: 49.1806250N, 16.4893833E

E-mail: info@aovt.cz
frame-scrollup