O nás

Asociace odborných velkoobchodů

Asociace odborných velkoobchodů vznikla v roce 1993 za účelem prosazení třístupňové distribuční cesty výrobce (dovozce) - odborný velkoobchod - montážní firma ( řemeslník) v oboru technická zařízení. V průběhu doby se z osmi zakládajících členů rozrostla na nynější počet pohybující se kolem 50 členů. Asociace si vydobyla pevné místo v oboru a tvoří je silné velkoobchody, které jsou páteří českého trhu. Asociace je členem Svazu obchodu ČR (SOČR) a jako první z východní Evropy byla přijata za člena Evropské federace velkoobchodů topení - sanita (FEST). Od svého založení úzce spolupracuje s Českou společností pro technická zařízení ( jejími členy je třináct živnostenských společenstev pokrývajících celé realizační spektrum oboru technická zařízení).

Asociace odborných velkoobchodů je také členem Federace evropských velkoobchodů sanita - topení ( Fédération européenne en appareils sanitaires et de chauffage - FEST).
Více informací o FEST.

Jak dosáhnout podnikatelského úspěchu?

Asociace odborných velkoobchodů oborů plyn, voda, topení, vzduchotechnika od svého založení v roce 1993 usiluje o to, aby členské firmy poskytovaly zákazníkům co nejširší obchodní a technické služby a ručily společně s výrobci za kvalitu prodávaných výrobků a materiálů. Prosazuje zásadu, že každý z partnerů v odbytovém řetězci výroba - odborný velkoobchod - montážní firma / řemeslník má svou přesně vymezenou funkci.

Úkolem výrobce je výzkum a vývoj, investice, výroba nejmodernější techniky, profilování výrobní značky, ofenzivní marketing, servis a další služby. Ofenzivní marketing výrobce by měl zahrnovat účast na veletrzích a výstavách, práci s veřejností a tiskem, poskytování výrobní dokumentace, předávání kompletní dokumentace a softwaru, podporu prodeje, průzkum trhu a plán odbytu, školení a servis.

Odborný velkoobchod v třístupňovém prodeji má funkci skladování logistiky, tvorby sortimentu, informatiky a styku s veřejností, podílí se na reklamě a pořádá firemní dny. Zajišťuje prodej, pečuje o zákazníky, poskytuje záruku na výrobek, servis a zabezpečení náhradních dílů, pořádá školení a semináře, vystavuje výrobky ve speciálních výstavních prostorách.

Řemeslo zajišťuje poradenskou službu, projekci, montáž, servis, pečuje o zákazníka, dbá o dobré jméno výrobku na trhu.

Pro všechny partnery: výrobu - odborný velkoobchod - řemeslo je trh společnou výzvou.

Každý z nich má specifické úkoly, jenom společně mají velkou naději na úspěch. Je nutné se zaměřit na výrobky a technologie budoucnosti, odpovídající ekologickým požadavkům, nabízet nejvyšší standard kvality a bezpečnosti výrobku, poskytovat komplexní a optimální služby. Všichni partneři by měli být zaměřeni na zákazníka, na trh a být flexibilní.

Třístupňový systém prodeje v oboru technická zařízení je v současné době nejideálnějším a nejúspěšnějším, ve kterém existuje praktická dělba práce. Je racionální, kompetentní, zaměřený na zákazníka a kooperativní. Je úspěšný tehdy, když každý partner se zaměřuje na to, co umí nejlépe, když každý nasazuje své síly a kreativitu k optimalizaci výsledků práce na svém úseku. Společným působením ve vyhrazených oblastech získávají všichni. Společná cesta všech tří partnerů výrobce - odborného velkoobchodu - řemeslnické (montážní) firmy vede k úspěchu na trhu při dodržení tří zásad: partnerství, rozdělení kompetencí a efektivnosti.

Partneři

Rychlý kontakt
Asociace obchodu voda - topení z.s.
Durďákova 5, Brno 613 00
 
IČO: 60433795
DIČ: CZ60433795
V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou L 5449, Městský soud v Praze.
Kontaktní kancelář:
Popůvky 404, Troubsko 664 41
GPS: 49.1806250N, 16.4893833E

frame-scrollup