Strategie AOV na léta 2010 – 2013

27.11.2012 Tři svobody

Velkoobchod s komoditami technických zařízení budov je součástí dodavatelského řetězce českého stavebnictví. Společně s ním  ekonomicky roste či  padá. Velkoobchod v minulých letech profitoval  z meziročních  5 % – 10 %  nárůstů, zejména pozemního stavitelství.

V roce 2008 činila stavební produkce objem 536,5 ,mld. Kč. V závěru tohoto roku se objevily první příznaky ekonomické krize, která se  naplno rozvinula v průběhu roku 2009. Hodnota uzavřených stavebních zakázek  za rok 2009  zaznamenala v pozemním stavitelství pokles o 35,7 %, inženýrské stavitelství pokles o 18,1 %. Ceny materiálů a výrobků spotřebovaných ve stavebnictví v roce 2009 klesly meziročně o 4,1 %. České stavebnictví se nachází v recesi.  Investiční aktivita firem ve stavebnictví bude i v roce 2010 zřejmě tlumena nedostatečnou poptávkou, nízkými ziskovými maržemi a zpřísněnými úrokovými podmínkami.

Je možné očekávat vzrůstající tlak zákazníků na cenu  a kvalitu napříč celým dodavatelským řetězcem. I pro velkoobchody to bude znamenat  zostření konkurence uvnitř  oboru  -  stejný počet dodavatelů  bude muset profitovat na menším počtu realizovaných investic. Také nebezpečné prodlužování doby splatnosti  faktur v odvětví  může za určitých podmínek obsahovat likvidační potenciál. Pozitivní vliv na obchod TZB může mít fakt, že bytový fond v ČR vykazuje relativně vysoké stáří ( průměrně přes 40 let) a technickou zastaralost, takže potřebuje rekonstrukci. To je však odvislé od  celkové ekonomické situace ve státě, zejména od koupěschopnosti obyvatelstva.

V průběhu 18 let činnosti asociace  postupně  dospěla  k definování tří základních svobod velkoobchodů : svobodě volby  sortimentu, svobodě kalkulace ceny a svobodě volby dodavatele, které mají trvalou platnost. Snahou asociace  je poskytovat  podporu a služby  členům tak, aby v oboru mohli žít  i  malí a střední hráči, kteří si dokáží najít  na trhu prostor  a cestu k podnikatelskému úspěchu.

Členové asociace dnes  tvoří  páteř českého  trhu TZB a  představují reprezentativní průřez tržního segmentu obchodu v oboru technických zařízení České republiky. Asociace bude proto i nadále plnit základní cíle vyplývající ze Stanov AOV – reprezentovat, podporovat a chránit zájmy svých členů. Jejím permanentním úkolem je podporovat  třístupňovou distribuční cestu   - výrobce ( distributor) – odborný velkoobchod – montážní firma ( řemeslník) a na ni navazující DEKLARACI firem činných v oboru Technická Zařízení Budov.

Optimistická předpovědˇ předpokládá oživení ekonomického růstu ve stavebnictví již  v průběhu roku 2011 a dále.

Proto bude nadále třeba :

Uvnitř asociace

analyzovat vývoj trhu a s výsledky seznamovat členy

pomáhat členům zlepšit efektivitu a ziskovost pomocí informací potřebných k řízení, a námětů pro úsporu nákladů

organizovat strukturované školení a vzdělávání zvyšující kvalitu managementu i dalšího personálu

napomáhat k vytváření a fungování transparentního trhu s podnikatelskou etikou

využívat elektronických cest k předávání informací členům s využitím zpětné vazby

-   pokračovat v  činnosti odborných sekcí

Navenek asociace  :

posilovat komunikaci a spolupráci s výrobci a dodavateli                           

vést partnerský dialog s organizacemi reprezentující odběratele – Cechem instalatérů ČR, Asociací montážních firem TZ, Svazem podnikatelů v oboru technických zařízení ČR   atd.

působit na zvyšování  standardu  služeb členských firem vůči zákazníkům

propagovat  DEKLARACI a členské velkoobchody  prostřednictvím médií, na odborných veletrzích a dalších akcích

společnou reklamou s výrobci provádět technickou a obchodní osvětu

ve spolupráci s výrobci organizovat školení řemeslníků( také  s cílem zvýšení jejich finanční gramotnosti)

společně s výrobci a řemeslníky pořádat  jednou za dva roky odbornou konferenci mapující český  trh TZ 

 spolupracovat  a intenzivně využívat fondů a možností Hospodářské komory ČR, Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení ČR,  Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR, Federace evropských velkoobchodů voda - topení a dalších podobných organizací ke zlepšování podnikatelského prostředí, včetně dodržování  platební morálky

Partneři

Rychlý kontakt
Asociace obchodu voda - topení z.s.
Durďákova 5, Brno 613 00
 
IČO: 60433795
DIČ: CZ60433795
V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou L 5449, Městský soud v Praze.
Kontaktní kancelář:
Popůvky 404, Troubsko 664 41
GPS: 49.1806250N, 16.4893833E

frame-scrollup